قرار پنج شنبه این هفته من ... مقصد بارگاه کریمه اهل بیت (س)

بسم رب المهدی (عج) 

تا ک از جانب معشوق نباشد کششی 

کوشش عاشق بیچاره ب جایی نرسد

 

چقدر زیباست انتظار کشیدن....

گویی دعایم مستجاب شده است 

از تحبس الدعا بودن درآمده ام 

خسته شده بودم از این همه انتظار ...

دوباره طلبیده شدم...

چشمانم دوباره اذن یافته اند برای دیدار برای عشق بازی ... 

دوباره اذن داده شدم برای نفس کشیدن 

دوری و دلتنگی سخت است و وقتی که فاصله میخواهد برداشته شود , دل در دلت نیست که خدایا کی موعدم میرسد... قرار عاشقی ام ...

کاش دوباره عاشق شوم ... 

کاش این بار محکم تر بر سر عهد و پیمانم باشم و بمانم , عهد بستن آسان است اما بر سر آن ماندن سخت است...

قرار عاشقی مان این هفته است هردو منتظریم ... 

خوشخالم با این تن رنجور که به دست تیغ جراحی سپرده شد توان ایستادن در صحن وسرایت به من داده شده است... دستم یاری نمی کند ولی جاذبه ی شما توانی عجیب به آن داده است...

دو شب است که از هرجا که پر میشوم ناخودآگاه هق هق گریه هایم امانم را می برد اما در آن لحظه مناجات شعبانیه به دادم میرسد و به اشک هایم جهت می دهد, گویی خدا نمیخواهد که بنده اش این باران را بیهوده ببارد .. میخواهد برای خدش باشد و من شاکرم که خودش دستم را می گیرد و مسیر را برایم هموار میسازد... زبانم قاصر است ولی در همین حد می توانم که شاکر باشم .

نایب الزیارة همه شما خواهم بود در جوار کریمه اهل بیت (س) بانوی مهربانی ها... 

یازهراس 

/ 3 نظر / 21 بازدید
بی پلاک

التماس دعا دعاکن منم عاشق بشم

بی پلاک

عشق همینه فقط باید دلتم پراز یار بشه همه جا و همه چیز محبوبت ببینی

شهید گمنام

شهادت پرواز کردن نیست به خود امدن است شهادت نصیبتان