پرندگان عاشق

Pendare-ma

 

دل نوشت : ای پرندگان عاشق پرواز کنید حق منتظر شماست ، روزیتان در نزد او پس ای پرندگان عاشق به سوی حق پرواز کنید و روزیتان رابگیرید که حق بهترین روزی دهندگان است

پانوشت : پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده و شهدا مانده اند.            شهید سید مرتضی آوینی

برگرفته از سایت عاشقانه ها

/ 0 نظر / 20 بازدید