کریمه اهل بیت...

سلام 

بانوی من 

کریمه اهل بیت

اخر چه شده است 

که دیگر دعوتنامه دیدار صادر نشده است

مگر نمیدانید که من جز حرم امن شما جایی را نمیشناسم

آخر مرید که نمی تواند جدا شود...

کاش این فاصله ها برداشته می شد

میدانی که دلتنگم

دلتنگ

بی بی مرا بپذیر...

امام رئوفم اجازه نمیدهد...

میدانم برای چه ...

یازهراس

/ 0 نظر / 24 بازدید