کلنا عباسک یا زینب (س)

کلنا عباسک یا زینب (س) بی بی کافیست اذنمان بدهی عمار که جای خود دارد عباس تو خواهیم شد ... خانوم جان بدان ما صحنه را خالی نخواهیم کرد با چادر مادر به خط مقدم می آییم و حسرت به دلشان خواهیم گذاشت که بخواهند به حریمت نجاوز کنند ... خانوم عباست میشوم مرا بپذیر.....................

....

یازینب (س)

/ 1 نظر / 55 بازدید
بی پلاک

گوش به فرماند سید علیم فقط لازم حکم کن