کربلا....................

فقط برای تو میگویم ارباب ............................

/ 1 نظر / 21 بازدید
منتظر

از طــرف یه منتظر... تـــقـدیم بــه بــانــوی غــریب... حـــضرت فـاطمــه ی زهـــرا (س).... ای عـــلی... تــو بــا "بــاز کــردنِ" دروازه ی بــزرگی... واردِ قــلعـه ی خــیبر شــدی!! امـــا فـــاطــمه!!! بــا "بــــستــه شــدنِ" دری کــوچــک و چــوبی... و شــکسـته شــدن ِ پــهلوی نــازنــینش... وارد ِ قــــلـب هــای تــمـام ِ مـــومــنیـن شــد...!!! پـــس خـــُرده مـــگیر... اگـــر فـــاطـمه را از پـــدر و مــادرم بـــیشـتر دوســت دارم...