نوکرانه....

 

ىر این مدت می خواستم باهم عاشق شویم
عاشقی دسته جمعی....
بابت همه لحظات ممنونم
من بسیاری از لحظات این روزهارا با کلمات شما کریه کردم
یعنی اکر شما نبودید من دق می کردم
حکایت من وشما حکایت داغدارهایی است که سر به شانه هم کریه میکردند
ازهمه شما بابت این تسلایی که مرا میدادید ممنونم
بعد ازاین به جای عاشقانه هایم با ضریح
نوکرانه هایم را اینجا می نویسم


نوکرم

/ 1 نظر / 17 بازدید
وهابیت...

امروزه برخی چنین می پندارند که وهابیت تنها با شیعه مخالف است... منتظر دیدگاه خوبتان هستیم.